ארכיונובלה

מתוך הארכיון החדש של סינמטק ירושלים

 https://jfc.org.il/
יוצר ומדובב: רועי כפרי
הפקה: אלה טל
לקוח: נועה רגב – סינמטק ירושלים